Fast Ferry Divergjenca

Artikuj: teorive

Fast Ferry Divergjenca

Biblioteka

Në vektor gur, divergjenca është një vektor që operatori mat madhësinë e një fushe vektoriale burim apo lavaman në një pikë të caktuar, në kushtet e një skalar nënshkruar.

Më teknikisht, divergjenca përfaqëson volumin dendësia e fluksit të jashtëm të një fushe vektoriale nga një volum pambarimisht i vogël rreth një pikë të caktuar.

Për shembull, e konsiderojnë ajër si ajo është e nxehtë apo të ftohur. Fusha vektoriale relevante për këtë shembull është shpejtësia e ajrit lëviz në një pikë. Nëse ajri është ndezur në një rajon që do të zgjerohet në të gjitha drejtimet e tillë që pikat në terren shpejta jashtëm nga rajoni. Prandaj divergjenca e fushës shpejtësisë në atë rajon do të kenë një vlerë pozitive, pasi rajoni është një burim. Nëse ajri ftohet dhe kontratat, divergjenca është negative dhe rajon është quajtur një lavaman.

Në rastin tonë, me shpejtësi të Seaphantom së, varg dhe kosto më të ulët të karburantit krijojnë një divergjencë të madhe në tregun e trageteve të shpejtë me variablat e zgjeruar në të gjitha drejtimet si matet nga orarit, rrugëve dhe herë tranzitit.

Divergjencë