Force shumëzimit Littoral

Artikuj: teorive

Force shumëzimit Littoral

Biblioteka

Shumëzimit forcë, në përdorimin ushtarak, i referohet një atribut ose një kombinim i cilësive të cilat përbëjnë një forcë e dhënë më efektive se ajo njëjtës forcë do të jetë pa të.

Rritja e pritshme Madhësia e nevojshme që të ketë të njëjtën

Efektiviteti pa atë avantazh është faktori shumëzues.

Për shembull, nëse një teknologji të caktuar si GPS mundëson një forcë për të përmbushur rezultate të njëjta të një force pesë herë më i madh, por pa GPS, atëherë koeficienti është 5. Vlerësimet e tilla janë përdorur për të justifikuar një kosto investimi për shumëzuesit fuqi. Një forcë shumëzues i referohet një faktor që rrit në mënyrë dramatike (pra "shumëfishon") efektiviteti i një artikulli apo grupi.

Shumëzimit Littoral forca referohet Seaphantoms aftësive ofron si një shumëzues forcë në mbrojtje të brigje kundër terroristëve, kontrabandistët, etj

Seaphantoms me shpejtësi e tyre të lartë, varg, stealthiness, kapitalin më të ulët dhe kostot operative ofrojnë një shembull kryeministër i shumëzimit forcës në bregdet apo bregdetare betejë hapësirë.

GRP