Seaphantom Singulariteti

Artikuj: teorive

Seaphantom Singulariteti

Biblioteka

Në matematikë, një singularitet është në pikën e përgjithshme në të cilën një një objekt dhënë matematikore nuk është përcaktuar, ose një pikë e një sërë të jashtëzakonshme ku ajo nuk arrin të jetë i sjellshëm në një farë mënyre të veçantë.

Shumë teori në fizikë kanë singularities matematikore të një lloji ose një tjetër.

Ekuacionet për këto teori fizike parashikojnë se topi i masës së disa sasi të pafund të bëhet apo të rritet pa kufi.

Seaphantom Singulariteti i referohet konceptit se, si një nga teknologjitë kryesore masivisht përçarës të botës, Seaphantom do të krijojë një ndryshim paradigmë efektet e të cilave do të rrisë në mënyrë të ngjashme, pa limit.

Veçori