Transport Seamless: IRU

Innovations: ITF / IRU

"... Mbi 40% të kohës së transportit përgjatë Rrugës së Mëndafshit është humbur në kufi për shkak të procedurave të papërshtatshme."

Deklarata e Martin Marmy

Sekretar i përgjithshëm

IRU

Ndërkombëtare Transportit Rrugor Bashkimi