Transport Seamless: OTIF

Innovations: ITF / OTIF

"... Mbi 40% të kohës së transportit përgjatë Rrugës së Mëndafshit është humbur në kufi për shkak të procedurave të papërshtatshme."

Deklarata e Stefan Schimming

Sekretar i përgjithshëm

OTIF

Organizata Ndërqeveritar për Transportin Ndërkombëtar Hekurudhor nga