Ndikimi: Akademia

Parashikimet: Akademia

Ndikimi në Akademinë Lokale të Tregjeve Fluturimi Detare

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

[table id = 27 /]

Pasqyra projektuar ardhurat

[table id = 29 /]

Fletë Bilanci projektuar

[table id = 30 /]

Flow projektuar Cash

[table id = 31 /]

përmbledhje