Ndikim mjedisor

[Nuk playlist gjet]

CO2 renditjen sipas llojit Transportit

RENDITUR QËNDRUESHMËRIA: NGA MODE
RankmënyrëPax Mile / galCO2 g / pax-milje
01Motor Coach184.456
02Van Pool101.9101
03Seaphantom72c73.5102.27
04Seaphantom7273.5115.4
05Hekurudhor rëndë155.3156
06Seaphantom54ce48156.6
07Seaphantom54c45167.04
08Seaphantom54e48176.71
09Hekurudhor udhëtarëve85.8177
10Ndërqytetor hekurudhor66179
11Pool Car - 255.4185
12Seaphantom5445188.49
13Hekurudhor të lehta120.5202
14Trolejbus104.4233
15Car - Trip mes43.8235
16Travel Air vendas42.3243
17Transit Bus32.5299
18Car - 127.7371
19Boat Ferry12.6818
20Përgjigje kërkesa9.51063