SP72x

SP72x siguron aftësinë e mbante një enë standarde TEU, për të lejuar mundësinë e përdorimit Phantoms të ngarkuar me vlerë të lartë dhe për të prodhuar për shpërndarje të shpejtë në ri-imagjinuar zinxhirët e furnizimit kritike.