SP54r

SP54r siguron një anije të madhe për përgjigje të shpejtë dhe të shërbimeve emergjente, të aftë për kryerjen e më shumë ekuipazhin / pasagjerëve në kombinim me jetën për të shpëtuar teknologji të tilla si një dëshirë ose dy dhomat Hyperbaric për aksidentet scuba.