SP38r

SP38r ofron zgjidhje për përgjigje të shpejtë dhe kërkesat e shërbimit të urgjencës si detare sigurisë dhe roje bregdetare operstaions.