Zallinger Interpolation

Artikuj: teorive

Zallinger Interpolation

Biblioteka

Link Humbur

Evolucion

Mars e Progresit nga shkencore Zallinger famshëm illustrator Rudolf portretizon lidhjet që mungojnë në rrugën për të ardhmen e homo sapiens.

Në fushën matematikore të analizës numerike, interpolation është një metodë e ndërtimit të dhëna të reja pikë brenda rrezes së një grup i dallueshëm të pikave të njohura të dhënave.

Në inxhinieri dhe shkencë, shpesh ka një numër të pikave të të dhënave, të marra me mostër ose eksperimentimit, të cilat përfaqësojnë vlerat e një funksioni për një numër të kufizuar të vlerave të ndryshueshme të pavarur. Kjo është e nevojshme shpesh për të fut (vlerësim dmth) vlera e atë funksion për një vlerë të ndërmjetëm të variablit të pavarur. Kjo mund të arrihet duke montim kurbë ose analiza e regresionit.

Përdorimi i metodave të interpolation përbërëse të saj Analytics Edge® Programi, SPI vendosur që epoka moderne e anijeve detare ka një lidhje të humbur - një zgjidhje e të cilit përfshin vargjeve "apo" mizëri e ngarkesave shprehin anijeve të afta për kryerjen e kontejnerëve me shpejtësi të mëdha: kështu, Seaphantom.

Interpolation