Impakti: Postimi Fast

Parashikimet: Shipping shpejte

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1255"]

Ky seksion është aktualisht në ndërtim, ndërsa duke u përditësuar për të përfshirë të dhëna të reja 2012. Ne presim që të ketë ndikim seksionin e përfunduar deri në fund të janarit.

Ndikimi në Tregun e anijeve të shpejtë

Potenciali ardhurat vjetore neto nga Share Tregut

[table id = 16 /]

Pasqyra projektuar ardhurat

[table id = 17 /]

Fletë Bilanci projektuar

[table id = 18 /]

Flow projektuar Cash

[table id = 19 /]

përmbledhje